Zespół mieści się przy ul. Opolskiej 16, naprzeciwko budynku Sądu Rejonowego


Od ponad 50-ciu lat Zespół Adwokacki nr 1 w Strzelcach Opolskich służy pomocą prawną mieszkańcom powiatu strzeleckiego i krapkowickiego. Obecnie w Zespole pracuje czterech adwokatów legitymujących się kilkudziesięcioletnią praktyką zawodową i bogatym doświadczeniem. Kontynuując tradycję poprzedników Zespół prowadzi obsługę prawną ludności poprzez udzielanie porad prawnych, pisanie pism, a także prowadzenie spraw w postępowaniach sądowym, prokuratorskim i innych, szczególnie w zakresie:
    Od 20-tu lat obsługę administracyjną i kasową Zespołu prowadzi Krystyna Żydek
  • prawa cywilnego (głównie problematyka umów, prawa spadkowego, nieruchomości, gospodarstw rolnych),
  • prawa ubezpieczeń (problematyka odszkodowań w tym odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi),
  • obrotu gospodarczego (w tym pełna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu umów),
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, separacja, alimenty, sprawy opieki nad dziećmi),
  • prawa karnego (doradztwo i obrona w sprawach karnych, prowadzenie spraw przed takimi organami jak policja, prokuratura, jak również w postępowaniu przed sądem),
  • prawa własności intelektualnej oraz prawa nieuczciwej konkurencji.